Tytuł projektu:

Forsant.io

Nazwa beneficjenta:

Forsant Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Forsant.io”

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej platformy do realizowania skutecznych kampanii reklamowych w internecie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz agencji marketingowych. Połączenie ze sobą najważniejszych platform Google i Facebook oraz uproszczenie procesu tworzenia kampanii i implementacji skryptów za pomocą narzędzia Forsant.io co umożliwi tworzenie mierzalnych i optymalizowanych na podstawie danych kampanii, na różnych kanałach marketingowych jednocześnie.

Dofinansowanie projektu z UE: 989 740,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 164 400,00 zł

Wartość projektu 1 364 616,00 zł